Main post

Tạ Trung   chia sẻ

Ông nào nói xe Nhật bền hơn xe Hàn thì chắc chưa đi xe Hàn

like 1
comment 0
share 0

Duc Khanh
like 3
comment 0
share 0

Nguyễn Phúc Hoà
like 38
comment 3
share 1
 ĐỌC BẰNG APP HAY1