Main post

Tùng Nguyễn   chia sẻ

Gặp đội yếu thì đá chính, gặp đội mạnh thì ngồi dự bị. Đấy là chuyện bình thường của các cầu thủ.

like 0
comment 0
share 0

Liên Trần
like 3
comment 0
share 0

Thiên Bình
like 1
comment 22
share 1
 ĐỌC BẰNG APP HAY1