Main post

Fifty Shades of 세븐틴   chia sẻ

Những gì Park Yoo Chun làm cho fan nữ là không thể chấp nhận được. Anh ta đã lừa dối, dụ dỗ và lợi dụng lòng tin của người hâm mộ nữ 🤦

like 0
comment 0
share 0
 ĐỌC BẰNG APP HAY1