Main post

Văn Trường   chia sẻ

Là một người nghệ sĩ mà không biết khiêm tốn thì đừng làm nghệ thuật nữa. Hãy im lặng mà sống cho mình và gia đình mình.

like 1
comment 2
share 3

Hoàng Lập
like 0
comment 0
share 0

Thiên Bình
like 0
comment 1
share 37
 ĐỌC BẰNG APP HAY1