Main post

Trang Phạm   chia sẻ

Với tôi thì thích nhất là cầu thủ số 19 Nguyễn Quang Hải. Cậu ấy đá rất hay và thông minh. Nếu cậu ấy không bị chấn thương thì còn hay hơn nữa.

like 1
comment 0
share 0
 ĐỌC BẰNG APP HAY1