Main post

Lạc Yến   chia sẻ

Tất cả những người làm từ thiện đều phải có tâm và có tầm, nhưng không phải ai cũng có được điều đó. Những người như Hàn Hồng, Lý Liên Kiệt, Dương Mịch... chỉ là những kẻ lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi mà thôi 🤔

like 0
comment 0
share 0

Thu Thủy
like 0
comment 0
share 0

Phạm Ngọc Thọ
like 0
comment 0
share 0
 ĐỌC BẰNG APP HAY1