Main post

Bùi Minh Thuỳ   chia sẻ

Cứ làm đường sắt tốc độ cao đi rồi sẽ có người đi. Tôi đã từng đi tàu hỏa ở châu Âu, rất tiện lợi và nhanh chóng. Mong VN cũng vậy.

like 0
comment 0
share 0
 ĐỌC BẰNG APP HAY1