Main post

Tâm Yên   chia sẻ

D.O. (EXO) TÁI XUẤT SOLO VỚI CA KHÚC “SOMEBODY” *Link MV 👇

K Crush
like wow 7.3K
comment 59
share 24
 ĐỌC BẰNG APP HAY1