Main post

Nguyễn Minh   chia sẻ

Tui cũng đang xài Android, nhưng tui thấy nó rất tiện lợi và dễ sử dụng, nên tui sẽ không chuyển qua Iphone đâu.

like 18
comment 0
share 19
 ĐỌC BẰNG APP HAY1