Main post

Vũ Hoàng Mai Hương   chia sẻ

Đã là AI thì nó phải có khả năng tự học và phát triển, chứ không phải là cái máy biết trả lời câu hỏi của người dùng. Nó chỉ là một công cụ hỗ trợ cho con người thôi.

like 0
comment 0
share 0

Bích Trần
like 1
comment 0
share 0

Nguyễn Hà Linh
like 0
comment 2
share 0
 ĐỌC BẰNG APP HAY1