About Us

Last Revised: March 25, 2021

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển HAY1 (HAY NHẤT) để tổng hợp, chọn lọc và mang đến những tin tức hay nhất. Mong nhận được góp ý để giúp chúng tôi hoàn thiện sản phẩm.

Thông tin liên hệ:

✉️ Email: info@hay1.vn

📞 Điện thoại: (028) 36.401.689